Saturday, October 19, 2013

avi-ra 2013-10-19

[23:34:28] avi-ra: n-a-s-t-y-b-o-y [10] has left
[23:34:30] rezha_tok: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ███â'·â'¶â"‰â"‰â"â'ºâžâ'»â"â"„â"„â'¹â'ºâ"‡â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:34:35] avi-ra: v14_c43m [18] has entered
[23:34:36] avi-ra: purna_mgr [8] has entered
[23:34:36] avi-ra: putri_bungsuku [9] has entered
[23:34:36] avi-ra: ellosse16 [11] has entered
[23:34:36] avi-ra: awawa_c [17] has entered
[23:34:36] avi-ra: rezha_tok [9] has left
[23:34:36] avi-ra: brava_girl02 [19] (paintwars-paintemoticon) has entered
[23:34:36] avi-ra: hari20001 [27] has entered
[23:34:36] v14_c43m: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:34:37] awawa_c: ....:@:@:@:@
[23:34:37] avi-ra: miss_cheppy [6] has entered
[23:34:37] avi-ra: a1985o [5] has left
[23:34:37] avi-ra: ntie_imoedz [10] has entered
[23:34:37] avi-ra: ethiqu3 [15] has entered
[23:34:37] hari20001: â–'▐█â–'▐▀â–'▐█▀▀█▌â–'▐█▀█â–'██â–'â–'â–'â–'▐█▀▀█▌â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–„â–'â–'â–'â–ˆ â–'▐██▌â–'â–'▐█▄â–'█▌â–'▐█▄█â–'██â–'â–'â–'â–'▐█▄â–'█▌â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–ˆ â–'▐█â–'▐▄â–'▐██▄█▌â–'▐█â–'â–'â–'██▄▄█â–'▐██▄█▌â–'â–'▀▄▀â–'▀▄▀â–'
[23:34:37] ellosse16: ..:@......:@
[23:34:38] avi-ra: v14_c43m [18] has left
[23:34:39] avi-ra: awawa_c [17] has left
[23:34:41] avi-ra: de2k_cool [13] has entered
[23:34:41] oedien-: :@........:@
[23:34:41] avi-ra: putri_bungsuku [9] has left
[23:34:41] miss_cheppy: .:@......:@.
[23:34:41] ntie_imoedz: ..........:@
[23:34:41] avi-ra: hari20001 [27] has left
[23:34:41] ethiqu3: ....:@:@....
[23:34:41] avi-ra: ellosse16 [11] has left
[23:34:41] avi-ra: oedien- [7] has left
[23:34:41] de2k_cool: â–'▐█â–'▐▀â–'▐█▀▀█▌â–'▐█▀█â–'██â–'â–'â–'â–'▐█▀▀█▌â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–„â–'â–'â–'â–ˆ â–'▐██▌â–'â–'▐█▄â–'█▌â–'▐█▄█â–'██â–'â–'â–'â–'▐█▄â–'█▌â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–ˆâ–'â–'â–'â–ˆ â–'▐█â–'▐▄â–'▐██▄█▌â–'▐█â–'â–'â–'██▄▄█â–'▐██▄█▌â–'â–'▀▄▀â–'▀▄▀â–'
[23:34:41] avi-ra: miss_cheppy [6] has left
[23:34:42] avi-ra: ntie_imoedz [10] has left
[23:34:42] aldy_solo: :@........:@
[23:34:42] avi-ra: de2k_cool [13] has left
[23:34:42] avi-ra: aldy_solo [14] has left
[23:34:43] avi-ra: ahmad_a1990 [47] has left
[23:34:44] jac12279: ..:@......:@
[23:34:44] avi-ra: roheet94 [31] has left
[23:34:44] avi-ra: won9_ndezo [6] has left
[23:34:44] avi-ra: jac12279 [5] has left
[23:34:44] avi-ra: adiids [8] has entered
[23:34:45] avi-ra: cinta_beracun [5] has left
[23:34:48] avi-ra: ghotick_trance [25] has left
[23:34:49] avi-ra: adiids [8] has left
[23:34:49] avi-ra: polat.alam.dar [24] has left
[23:34:49] avi-ra: natasha-f [14] has entered
[23:34:49] avi-ra: natasha-f [14] has left
[23:34:49] avi-ra: anupa89 [15] has entered
[23:34:51] anupa89: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ███â'·â'¶â"‰â"‰â"â'ºâžâ'»â"â"„â"„â'¹â'ºâ"‡â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:34:53] avi-ra: anupa89 [15] has left
[23:35:00] avi-ra: pak_ude [5] has entered
[23:35:00] avi-ra: m7mod_93 [7] has left
[23:35:01] avi-ra: vchaiank [6] has entered
[23:35:02] avi-ra: andry1234 [11] has left
[23:35:03] avi-ra: vchaiank [6] has left
[23:35:04] avi-ra: pak_ude [5] has left
[23:35:06] avi-ra: kharim_banjar [7] has entered
[23:35:06] avi-ra: abo.-.-.steef [17] has left
[23:35:07] avi-ra: kharim_banjar [7] has left
[23:35:07] avi-ra: co_caakkep [12] has left
[23:35:08] avi-ra: enricai29 [37] has entered
[23:35:19] avi-ra: wlingi_putra [6] has entered
[23:35:20] avi-ra: enricai29 [37] has left
[23:35:20] avi-ra: miepunk_site [11] has entered
[23:35:21] wlingi_putra: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:35:22] avi-ra: cencen_nad [14] has entered
[23:35:23] avi-ra: wlingi_putra [6] has left
[23:35:23] avi-ra: cencen_nad [14] has left
[23:35:25] avi-ra: qsayangayah [6] has entered
[23:35:27] qsayangayah: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:35:29] avi-ra: triwid82 [21] has entered
[23:35:29] avi-ra: triwid82 [21] has left
[23:35:30] avi-ra: qsayangayah [6] has left
[23:35:37] avi-ra: qiii_qiii [5] has entered
[23:35:38] avi-ra: anank_bali2009 [6] has entered
[23:35:38] avi-ra: anank_bali2009 [6] has left
[23:35:38] avi-ra: "Stupid love"
[23:35:38] avi-ra: This room is managed by avi-ra
[23:35:38] avi-ra: Currently in the room: botlly, purna_mgr,renny_imutz.com,prince.maz_,ll-garriel-ll,botlly,brava_girl02,zafira_a,wahidaturrifai,qiii_qiii,choker_90,gaurav2003,playboy.vs.badboy,queenheart_2709,zoz,ovi_fairy
[23:35:38] avi-ra: Type /help anytime to learn more about Making Friends, Gifting/Emoticons, Miniblog, migLevels, Games, migCredits, Emotes & Username Colors!
[23:35:40] botlly : ** http://modbot.tk/ menyediakan berbagai macam jenis bot. [23:35:38] **
[23:35:40] avi-ra: qqq_san [11] has entered
[23:35:41] avi-ra: qiii_qiii [5] has left
[23:35:42] avi-ra: diyas_cantik [7] has entered
[23:35:45] avi-ra: qqq_san [11] has left
[23:35:54] avi-ra: teguhset [11] has entered
[23:35:55] avi-ra: girl_032 [7] has entered
[23:35:56] teguhset: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:35:56] avi-ra: queenheart_2709 [8] has left
[23:35:57] girl_032: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ██████☆MATI AJA LOOOOOOOOO™★█████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:35:58] avi-ra: teguhset [11] has left
[23:35:59] avi-ra: girl_032 [7] has left
[23:36:03] avi-ra: playboy.vs.badboy [6] has left
[23:36:13] avi-ra: r4g1l_l4n4nk [36] has entered
[23:36:14] avi-ra: she-dhewee [5] has entered
[23:36:15] r4g1l_l4n4nk: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:16] she-dhewee: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ███â'·â'¶â"‰â"‰â"â'ºâžâ'»â"â"„â"„â'¹â'ºâ"‡â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:18] avi-ra: r4g1l_l4n4nk [36] has left
[23:36:19] avi-ra: she-dhewee [5] has left
[23:36:22] avi-ra: shizal.ilam [5] has entered
[23:36:22] zafira_a: cinta AQ ke kamu itu kaya garam di laut,meskipun gag terlihat tapi ada rasanya dan nggak akan pernah hilang (",)
[23:36:23] shizal.ilam: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:25] avi-ra: shizal.ilam [5] has left
[23:36:29] avi-ra: yudhiansyah_by [6] has entered
[23:36:31] yudhiansyah_by: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' █████████████████████████████ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ███☠████████████████████☠███ ██████☆CARI ITIL KOK DI DUMAY™★█████ ███☠████████████████████☠███ ███☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠███ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:32] avi-ra: boeenk_maniez [5] has entered
[23:36:33] avi-ra: yudhiansyah_by [6] has left
[23:36:33] avi-ra: boeenk_maniez [5] has left
[23:36:36] rerecutez: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ███â'·â'¶â"‰â"‰â"â'ºâžâ'»â"â"„â"„â'¹â'ºâ"‡â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:38] avi-ra: rerecutez [5] has left
[23:36:40] avi-ra: mitha_arie [16] has entered
[23:36:45] avi-ra: eagle_squad_ [21] has entered
[23:36:45] avi-ra: mitha_arie [16] has left
[23:36:45] avi-ra: eagle_squad_ [21] has left
[23:36:48] avi-ra: predator-xxx [7] has entered
[23:36:56] avi-ra: d1_g_bu [12] has entered
[23:36:56] avi-ra: ima.ayu.manja [15] (paintwars-paintemoticon) has entered
[23:36:56] avi-ra: ima.ayu.manja [15] (paintwars-paintemoticon) has left
[23:36:58] d1_g_bu: â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–' ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ██████☆MATI AJA LOOOOOOOOO™★█████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ ████████████████████████████ â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'â–'â–'â–"█▀☻☺☻▀█â–"â–'â–'
[23:36:59] avi-ra: d1_g_bu [12] has left
[23:37:22] avi-ra: mz_pram12 [8] has entered
[23:37:26] avi-ra: mz_pram12 [8] has left
[23:37:36] avi-ra: purna_mgr [8] has left
[23:38:53] avi-ra: wahidaturrifai [16] has left
[23:38:53] avi-ra: ovi_fairy [17] has left
[23:38:54] avi-ra: gaurav2003 [15] has left
[23:39:02] avi-ra: prince.maz_ [10] has left
[23:39:02] avi-ra: choker_90 [13] has left
[23:39:04] avi-ra: renny_imutz.com [15] has left
[23:39:07] avi-ra: ll-garriel-ll [5] has left
[23:39:23] avi-ra: zoz [130] has left
[23:40:27] zafira_a: why is everybody so serious,acting so damn mysterious ,we just wanna make the world dance
[23:40:27] avi-ra: brava_girl02 [19] (paintwars-paintemoticon) has left
[23:41:53] avi-ra: predator-xxx [7] has left
[23:41:53] avi-ra: diyas_cantik [7] has left
[23:42:17] avi-ra: avi-ra [27] (paintwars-paintemoticon) has entered
[23:45:40] avi-ra: "Stupid love"
[23:45:40] avi-ra: This room is managed by avi-ra
[23:45:40] avi-ra: Currently in the room: botlly, botlly,zafira_a,avi-ra
[23:45:40] avi-ra: Type /help anytime to learn more about Making Friends, Gifting/Emoticons, Miniblog, migLevels, Games, migCredits, Emotes & Username Colors!
[23:45:41] botlly : ** untuk menjalankan bot ketik '.start [namabot]'. Untuk menghentikan bot ketik '.stop [namabot]'. Contoh '.start botlly' '.stop sapiquiz'. [23:45:39] **
[23:48:02] zafira_a: gag akan pernah berubah
[23:52:07] zafira_a: ttdj yach yach muach
[23:55:33] zafira_a: cinta AQ ke kamu itu kaya garam di laut,meskipun gag terlihat tapi ada rasanya dan nggak akan pernah hilang (",)
[23:55:41] avi-ra: "Stupid love"
[23:55:41] avi-ra: This room is managed by avi-ra
[23:55:41] avi-ra: Currently in the room: botlly, botlly,zafira_a,avi-ra
[23:55:41] avi-ra: Type /help anytime to learn more about Making Friends, Gifting/Emoticons, Miniblog, migLevels, Games, migCredits, Emotes & Username Colors!
[23:55:43] botlly : ** Cara update bot ke versi terbaru ketik '.update [namabot]'. Contoh '.update sapiquiz'. [23:55:40] **
[23:59:02] zafira_a: why is everybody so serious,acting so damn mysterious ,we just wanna make the world dance

No comments:

Post a Comment