Monday, September 17, 2012

Gresik musik 2012-09-17

[05:29:29] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[05:29:29] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[05:29:29] Gresik musik: Currently in the room: botlly, pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[05:29:33] botlly ** Invite by p.lir to Gresik musik **
[05:39:30] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[05:39:30] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[05:39:30] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[05:39:34] botlly ** Invite by p.lir to Gresik musik **
[05:43:45] mafazah: .
[05:43:45] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[05:49:31] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[05:49:31] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[05:49:31] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[05:49:35] botlly ** Invite by p.lir to Gresik musik **
[05:59:31] Gresik musik: mafazah [28] has left
[05:59:31] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[05:59:31] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[05:59:31] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,diyana.
[05:59:35] botlly ** Invite by p.lir to Gresik musik **
[06:09:33] Gresik musik: p.lir [51] has left
[06:09:33] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:09:33] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:09:33] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[06:09:36] botlly: lep juga ah, ga ada p.lir di Gresik musik :|
[06:19:33] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:19:33] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:19:33] Gresik musik: Currently in the room: botlly, pangaskarta,diyana.
[06:29:33] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:29:33] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:29:33] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[06:39:34] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:39:34] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:39:34] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[06:49:36] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:49:36] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:49:36] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[06:59:37] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[06:59:37] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[06:59:37] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:09:38] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:09:38] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:09:38] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:19:39] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:19:39] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:19:39] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:29:39] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:29:39] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:29:39] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:39:39] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:39:39] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:39:39] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:49:40] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:49:40] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:49:40] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[07:59:40] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[07:59:40] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[07:59:40] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,diyana.
[08:09:41] Gresik musik: pangaskarta [12] has left
[08:09:41] Gresik musik: diyana. [37] has left
[08:09:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:09:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:09:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly
[08:19:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:19:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:19:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly
[08:29:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:29:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:29:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly
[08:30:56] Gresik musik: p.lir [51] has entered
[08:39:42] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:39:42] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:39:42] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir
[08:40:51] Gresik musik: manseno [107] has entered
[08:43:31] manseno: .
[08:43:31] botlly: tenang ja, manseno g dc room kok ;)
[08:43:47] manseno: .bot
[08:49:44] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:49:44] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:49:44] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno
[08:54:07] Gresik musik: pangaskarta [12] has entered
[08:54:13] manseno: .ws pak
[08:54:40] pangaskarta: Tq gan
[08:54:45] botlly: urwc
[08:55:07] manseno: .pie pak seng mungga wingi
[08:56:47] pangaskarta: Y man
[08:57:32] manseno: .pie seng nak dukur
[08:58:18] pangaskarta: Engkuk ae neg ktm tak critakan
[08:58:41] manseno: .sek nak gresk ta
[08:59:44] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[08:59:44] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[08:59:44] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[08:59:49] pangaskarta: Bungah mabengi m0leh q.
[09:00:59] manseno: .trus kpn ktm
[09:01:19] pangaskarta: Tnang
[09:02:02] manseno: .tnang opoe kang
[09:02:46] pangaskarta: Sante sek lah,,,
[09:02:55] manseno: .owh
[09:03:02] manseno: .huum kang
[09:03:27] manseno: .lintu2 leres nopo mboten kang
[09:03:46] Gresik musik: crows__zero2 [13] has entered
[09:03:52] crows__zero2: Hy
[09:03:52] botlly: hy crows__zero2 :)
[09:04:11] Gresik musik: eimmam [21] has entered
[09:05:17] pangaskarta: Waskum maz
[09:05:27] eimmam: Tq maz
[09:05:28] botlly: urwc
[09:05:53] pangaskarta: Njeh sami2 maz eim
[09:06:10] eimmam: Gk krja t nie. .
[09:07:03] pangaskarta: Mbtn maz.
[09:07:35] eimmam: Lbur t. .
[09:08:30] pangaskarta: Ngeh,KO maz awak e.
[09:08:53] eimmam: Msok smpek ko
[09:09:46] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:09:46] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:09:46] Gresik musik: Currently in the room: botlly, eimmam,botlly,crows__zero2,pangaskarta,p.lir,manseno
[09:09:54] Gresik musik: crows__zero2 [13] has left
[09:11:05] Gresik musik: eimmam [21] has left
[09:11:30] pangaskarta: Njeh pegel maz,nedhi istirahat awak e.
[09:11:40] pangaskarta: Puh lep.
[09:13:11] pangaskarta: Eim<saingane maz pler
[09:19:46] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:19:46] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:19:46] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[09:21:40] pangaskarta: .go islam qomariyah
[09:21:42] botlly: pangaskarta bertanggung jawab terhadap bot di room islam qomariyah
[09:21:50] pangaskarta: Ok
[09:22:18] manseno: .go pemulung_cinta
[09:22:21] botlly: manseno bertanggung jawab terhadap bot di room pemulung_cinta
[09:22:42] manseno: .go pemulung-cinta
[09:22:44] botlly: manseno bertanggung jawab terhadap bot di room pemulung-cinta
[09:22:50] manseno: Ok
[09:23:16] pangaskarta: Man gak uleh maz pler d gowo nag pemulung jarene.
[09:23:16] botlly: gak gak apa na pangaskarta?
[09:23:36] manseno: .lep ne pie
[09:24:12] pangaskarta: Lep o ae disek mansenoe,engkuk melu lep pisan.
[09:24:13] botlly: pangaskarta lep aja gak usah ragu ;)
[09:24:32] manseno: .wes ta
[09:25:11] pangaskarta: Wez,nduh,pokok jog d gowo runu jale maz pler man.
[09:25:24] manseno: .ok
[09:25:43] pangaskarta: Yups
[09:29:01] Gresik musik: pangaskarta [12] has left
[09:29:47] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:29:47] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:29:47] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno
[09:33:36] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[09:39:48] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:39:48] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:39:48] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,diyana.
[09:45:50] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[09:46:08] mafazah: Bot
[09:46:08] botlly: wew mafazah mana bot:o? g'ada bot tuch:p
[09:46:32] mafazah: .cek
[09:46:32] botlly: mafazah online, tuh bukti'a bisa ketik .cek :D
[09:46:47] manseno: .go gresik
[09:46:49] botlly: manseno bertanggung jawab terhadap bot di room gresik
[09:47:03] manseno: Ok
[09:47:29] manseno: .go gresik
[09:47:29] botlly: gah kesel wes|-)
[09:47:45] manseno: .jah
[09:48:58] manseno: .cek
[09:48:58] botlly: manseno online, tuh bukti'a bisa ketik .cek :D
[09:49:48] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:49:48] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:49:48] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[09:51:42] Gresik musik: p.lir [51] has left
[09:51:46] Gresik musik: mafazah [28] has left
[09:52:15] manseno: .bot
[09:52:22] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[09:52:35] manseno: .bot
[09:52:35] mafazah: dc
[09:53:06] manseno: .puog
[09:53:26] Gresik musik: p.lir [51] has entered
[09:53:34] manseno: .pange nak nd
[09:54:18] manseno: .onk wogwo
[09:55:59] p.lir: :d
[09:56:20] manseno: .lngsung off pange
[09:56:44] mafazah: tet
[09:58:30] p.lir: :d
[09:59:49] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[09:59:49] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[09:59:49] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[10:04:57] Gresik musik: diyana. [37] has left
[10:05:15] Gresik musik: fathullahkhan [6] has entered
[10:05:26] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[10:09:49] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:09:49] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:09:49] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,fathullahkhan,mafazah,diyana.
[10:14:14] fathullahkhan: .
[10:14:14] botlly: tenang ja, fathullahkhan g dc room kok ;)
[10:17:04] Gresik musik: diyana. [37] has left
[10:17:36] Gresik musik: mafazah [28] has left
[10:17:36] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[10:18:24] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[10:18:45] mafazah: .
[10:18:45] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[10:19:49] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:19:49] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:19:49] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,fathullahkhan,mafazah,diyana.
[10:25:48] Gresik musik: diyana. [37] has left
[10:26:14] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[10:28:26] Gresik musik: diyana. [37] has left
[10:28:33] Gresik musik: fathullahkhan [6] has left
[10:28:57] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[10:29:01] Gresik musik: fathullahkhan [6] has entered
[10:29:49] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:29:49] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:29:49] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,fathullahkhan,mafazah,diyana.
[10:34:33] mafazah: .
[10:34:33] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[10:39:52] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:39:52] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:39:52] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,manseno,fathullahkhan,mafazah,diyana.
[10:40:32] manseno: .
[10:40:32] botlly: tenang ja, manseno g dc room kok ;)
[10:46:53] Gresik musik: manseno [107] has left
[10:49:55] Gresik musik: fathullahkhan [6] has left
[10:49:55] Gresik musik: mafazah [28] has left
[10:49:55] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:49:55] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:49:55] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,diyana.
[10:57:19] Gresik musik: diyana. [37] has left
[10:58:57] Gresik musik: fathullahkhan [6] has entered
[10:59:56] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[10:59:56] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[10:59:56] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,fathullahkhan
[11:09:57] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[11:09:57] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[11:09:57] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,fathullahkhan
[11:10:10] Gresik musik: pangaskarta [12] has entered
[11:12:20] pangaskarta: %)
[11:12:20] botlly: pangaskarta td slh minum obt ea,kok puyeng gt :d
[11:20:00] Gresik musik: fathullahkhan [6] has left
[11:20:00] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[11:20:00] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[11:20:00] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[11:28:03] Gresik musik: fathullahkhan [6] has entered
[11:30:02] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[11:30:02] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[11:30:02] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,fathullahkhan
[11:35:09] Gresik musik: fathullahkhan [6] has left
[11:36:48] Gresik musik: fathullahkhan [6] has entered
[11:40:03] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[11:40:03] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[11:40:03] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,fathullahkhan
[11:41:58] Gresik musik: fathullahkhan [6] has left
[11:50:04] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[11:50:04] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[11:50:04] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:00:07] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:00:07] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:00:07] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:10:08] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:10:08] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:10:08] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:15:12] pangaskarta: .
[12:15:12] botlly: tenang ja, pangaskarta g dc room kok ;)
[12:17:52] pangaskarta: :-|
[12:17:53] botlly: pangaskarta jgn make emod benik dunk :-#
[12:20:08] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:20:08] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:20:08] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:24:12] pangaskarta: &)
[12:24:12] botlly: oooe pangaskarta jgn treak2 dumz,brisik tau 8-)
[12:30:12] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:30:12] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:30:12] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:34:59] pangaskarta: .
[12:35:01] botlly: tenang ja, pangaskarta g dc room kok ;)
[12:40:13] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:40:13] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:40:13] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:50:14] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[12:50:14] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[12:50:14] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[12:51:45] pangaskarta: &)
[12:51:45] botlly: oooe pangaskarta jgn treak2 dumz,brisik tau 8-)
[12:56:54] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[12:57:49] mafazah: .
[12:57:49] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[13:00:15] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:00:15] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:00:15] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[13:03:16] Gresik musik: j.kk [73] has entered
[13:09:08] pangaskarta: :)
[13:10:15] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:10:15] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:10:15] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[13:13:35] mafazah: .
[13:13:35] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[13:20:15] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:20:15] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:20:15] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[13:28:49] mafazah: .
[13:28:54] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[13:29:25] mafazah: .
[13:30:19] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:30:19] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:30:19] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[13:40:20] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:40:20] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:40:20] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[13:44:35] mafazah: .
[13:44:35] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[13:45:15] mafazah: .
[13:50:22] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[13:50:22] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[13:50:22] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[14:00:22] Gresik musik: mafazah [28] has left
[14:00:22] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:00:22] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:00:22] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk
[14:01:47] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[14:10:23] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:10:23] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:10:23] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[14:16:15] mafazah: .
[14:16:15] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[14:16:55] mafazah: .
[14:20:25] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:20:25] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:20:25] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[14:26:33] Gresik musik: j.kk [73] has left
[14:30:26] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:30:26] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:30:26] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[14:32:05] mafazah: .
[14:32:05] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[14:32:46] mafazah: .
[14:40:26] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:40:26] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:40:26] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[14:47:55] mafazah: .
[14:47:55] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[14:48:35] mafazah: .
[14:50:28] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[14:50:28] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[14:50:28] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:00:28] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:00:28] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:00:28] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:03:46] mafazah: .
[15:03:46] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[15:04:25] mafazah: .
[15:10:29] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:10:29] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:10:29] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:19:36] mafazah: .
[15:19:38] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[15:20:15] mafazah: .
[15:20:31] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:20:31] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:20:31] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:28:12] pangaskarta: :-#
[15:28:12] botlly: warning, maho detector has found pangaskarta the maho 8-)
[15:28:25] pangaskarta: %)
[15:28:25] botlly: pangaskarta td slh minum obt ea,kok puyeng gt :d
[15:30:32] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:30:32] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:30:32] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:35:25] mafazah: .
[15:35:25] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[15:40:34] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:40:34] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:40:34] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[15:50:35] Gresik musik: mafazah [28] has left
[15:50:35] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[15:50:35] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[15:50:35] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[15:56:54] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[15:57:06] mafazah: .
[15:57:06] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[16:00:37] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:00:37] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:00:37] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[16:02:11] Gresik musik: thanx [16] has entered
[16:03:01] Gresik musik: thanx [16] has left
[16:10:37] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:10:37] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:10:37] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[16:12:53] mafazah: .
[16:12:53] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[16:20:39] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:20:39] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:20:39] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[16:28:44] mafazah: .
[16:28:44] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[16:30:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:30:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:30:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[16:40:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:40:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:40:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[16:44:33] mafazah: .
[16:44:33] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[16:47:22] Gresik musik: kubrowi [7] has entered
[16:50:41] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[16:50:41] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[16:50:41] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,kubrowi,p.lir,mafazah
[16:51:44] Gresik musik: j.kk [73] has entered
[17:00:23] mafazah: .
[17:00:23] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[17:00:43] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:00:43] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:00:43] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,kubrowi,p.lir,j.kk,mafazah
[17:04:19] Gresik musik: kubrowi [7] has left
[17:10:44] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:10:44] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:10:44] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[17:14:37] j.kk: .
[17:14:37] botlly: tenang ja, j.kk g dc room kok ;)
[17:16:13] mafazah: .
[17:16:13] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[17:18:02] Gresik musik: j.kk [73] has left
[17:20:35] p.lir: pange ndasku ngelu:d
[17:20:46] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:20:46] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:20:46] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[17:30:48] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:30:48] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:30:48] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[17:32:03] mafazah: .
[17:32:03] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[17:40:48] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:40:48] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:40:48] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[17:47:54] mafazah: .
[17:47:54] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[17:50:49] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[17:50:49] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[17:50:49] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[18:00:51] Gresik musik: p.lir [51] has left
[18:00:51] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:00:51] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:00:51] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,mafazah
[18:03:43] mafazah: .
[18:03:43] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[18:06:37] Gresik musik: p.lir [51] has entered
[18:10:26] Gresik musik: mafazah [28] has left
[18:10:52] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:10:52] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:10:52] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[18:16:22] Gresik musik: p.lir [51] has left
[18:20:54] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:20:54] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:20:54] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta
[18:30:56] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:30:56] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:30:56] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta
[18:40:56] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:40:56] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:40:56] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta
[18:42:49] Gresik musik: p.lir [51] has entered
[18:50:57] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[18:50:57] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[18:50:57] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[18:52:09] pangaskarta: %)
[18:52:09] botlly: pangaskarta td slh minum obt ea,kok puyeng gt :d
[18:52:10] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[18:52:19] mafazah: .
[18:52:19] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[19:01:00] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:01:00] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:01:00] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[19:08:07] mafazah: .
[19:08:07] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[19:11:01] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:11:01] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:11:01] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[19:13:22] mafazah: (bum)
[19:13:22] botlly: atapil0h mafazah jng get0h :-#. Ntar di kiyuk kiyuk n0h
[19:14:20] mafazah: matet
[19:14:20] botlly: derita loe mafazah matet mulu :d pasti pake gratisan
[19:21:02] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:21:02] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:21:02] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[19:23:57] mafazah: .
[19:23:57] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[19:24:23] Gresik musik: j.kk [73] has entered
[19:24:39] j.kk: .
[19:24:39] botlly: tenang ja, j.kk g dc room kok ;)
[19:31:03] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:31:03] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:31:03] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[19:35:52] Gresik musik: eimmam [21] (paintwars-paintemoticon) has entered
[19:36:27] Gresik musik: eimmam [21] (paintwars-paintemoticon) has left
[19:39:47] mafazah: .
[19:39:52] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[19:41:03] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:41:03] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:41:03] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[19:47:16] p.lir: Pange ndasku ngelu unu upu iki?
[19:47:37] p.lir: jah g d jwb:d
[19:47:38] botlly: jah jah ndogmu a p.lir(dies)
[19:48:49] j.kk: .
[19:48:49] botlly: tenang ja, j.kk g dc room kok ;)
[19:49:11] j.kk: jah
[19:49:12] botlly: jah jah ndogmu a j.kk(dies)
[19:51:05] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[19:51:05] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[19:51:05] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[19:51:09] j.kk: gk nduwe duek
[19:55:38] mafazah: .
[19:55:41] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[20:01:06] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:01:06] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:01:06] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk,mafazah
[20:05:16] j.kk: .
[20:05:18] botlly: tenang ja, j.kk g dc room kok ;)
[20:11:08] Gresik musik: mafazah [28] has left
[20:11:08] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:11:08] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:11:08] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk
[20:11:24] pangaskarta: .
[20:11:24] botlly: tenang ja, pangaskarta g dc room kok ;)
[20:11:41] pangaskarta: :-|
[20:11:41] botlly: pangaskarta jgn make emod benik dunk :-#
[20:11:57] pangaskarta: :-*
[20:11:57] botlly: pangaskarta nyium siapa sie?hii gag waraz ya8-)
[20:12:07] pangaskarta: :'(
[20:12:09] botlly: pangaskarta knp nangis?
[20:12:19] pangaskarta: |-)
[20:12:19] botlly: makanya jgn ngemig mulu pangaskarta, tidur sana :-|
[20:12:36] pangaskarta: :/
[20:14:04] j.kk: :d
[20:15:52] Gresik musik: pangaskarta [12] has left
[20:21:09] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:21:09] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:21:09] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,j.kk
[20:31:11] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:31:11] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:31:11] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,p.lir,j.kk
[20:33:14] Gresik musik: pangaskarta [12] has entered
[20:36:25] pangaskarta: %)
[20:36:25] botlly: pangaskarta td slh minum obt ea,kok puyeng gt :d
[20:38:30] j.kk: pangaskarta hbs v0dka brp botol :d
[20:41:13] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:41:13] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:41:13] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,j.kk
[20:41:41] Gresik musik: j.kk [73] has left
[20:47:24] Gresik musik: manseno [107] has entered
[20:51:16] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[20:51:16] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[20:51:16] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[21:01:18] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:01:18] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:01:18] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[21:11:19] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:11:19] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:11:19] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[21:21:23] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:21:23] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:21:23] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno
[21:23:27] Gresik musik: manseno [107] has left
[21:31:25] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:31:25] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:31:25] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir
[21:32:52] Gresik musik: pangaskarta [12] has left
[21:36:45] Gresik musik: pangaskarta [12] has entered
[21:38:02] pangaskarta: .go islam qomariyah
[21:38:18] botlly: pangaskarta bertanggung jawab terhadap bot di room islam qomariyah
[21:39:02] pangaskarta: :-(
[21:39:10] botlly: pangaskarta kenapa sedih?
[21:41:04] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[21:41:38] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:41:38] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:41:38] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,diyana.
[21:46:57] diyana.: %)
[21:47:00] botlly: diyana. td slh minum obt ea,kok puyeng gt :d
[21:51:44] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[21:51:44] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[21:51:44] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,diyana.
[21:53:13] pangaskarta: :-*
[21:53:14] botlly: pangaskarta nyium siapa sie?hii gag waraz ya8-)
[21:53:57] Gresik musik: mafazah [28] has entered
[21:54:12] mafazah: .
[21:54:18] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[21:54:58] Gresik musik: manseno [107] has entered
[21:55:45] manseno: .go blitar.maya
[21:55:58] botlly: manseno bertanggung jawab terhadap bot di room blitar.maya
[21:56:29] manseno: Ok
[21:56:35] pangaskarta: G
[21:57:01] manseno: .atah
[22:01:45] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:01:45] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:01:45] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[22:01:54] manseno: .go gresik
[22:02:00] botlly: manseno bertanggung jawab terhadap bot di room gresik
[22:02:18] pangaskarta: G
[22:09:57] mafazah: .
[22:10:00] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[22:12:00] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:12:00] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:12:00] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[22:22:03] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:22:03] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:22:03] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[22:25:47] mafazah: .
[22:25:48] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[22:30:26] Gresik musik: eimmam [21] (paintwars-paintemoticon) has entered
[22:30:49] Gresik musik: eimmam [21] (paintwars-paintemoticon) has left
[22:32:06] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:32:06] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:32:06] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,manseno,mafazah,diyana.
[22:34:44] Gresik musik: pangaskarta [12] has left
[22:34:46] Gresik musik: diyana. [37] has left
[22:35:18] Gresik musik: manseno [107] has left
[22:36:46] Gresik musik: pangaskarta [12] has entered
[22:38:26] pangaskarta: .go islam qomariyah
[22:38:35] botlly: pangaskarta bertanggung jawab terhadap bot di room islam qomariyah
[22:38:46] pangaskarta: Yang
[22:38:47] botlly: jangan panggil aq yayang pangaskarta:-| krna aq bkan yayangmu lage :'(
[22:41:02] pangaskarta: .
[22:41:05] botlly: tenang ja, pangaskarta g dc room kok ;)
[22:41:39] mafazah: .
[22:41:44] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[22:42:07] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:42:07] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:42:07] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah
[22:44:59] Gresik musik: diyana. [37] has entered
[22:52:11] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[22:52:11] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[22:52:11] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[22:57:27] mafazah: .
[22:57:27] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[23:02:12] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:02:12] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:02:12] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[23:12:24] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:12:24] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:12:24] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[23:13:17] mafazah: .
[23:13:18] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[23:22:26] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:22:26] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:22:26] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[23:29:07] mafazah: .
[23:29:09] botlly: tenang ja, mafazah g dc room kok ;)
[23:32:30] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:32:31] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:32:32] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[23:37:32] Gresik musik: rini_anjani2 [71] has entered
[23:40:24] Gresik musik: rini_anjani2 [71] has left
[23:42:33] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:42:33] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:42:33] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,mafazah,diyana.
[23:44:20] Gresik musik: mafazah [28] has left
[23:44:20] Gresik musik: rini_anjani2 [71] has entered
[23:52:33] Gresik musik: SUGENG RAWUH DULUR
[23:52:33] Gresik musik: This room is managed by arya-tedja
[23:52:33] Gresik musik: Currently in the room: botlly, botlly,pangaskarta,p.lir,rini_anjani2,diyana.

No comments:

Post a Comment